LỄ TỔNG KẾT TẤT NIÊN 2011

Ngày tổ chức: 7/12/2012

Địa điểm: NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI NAM BỘ

Nội dung: Họp mặt giao lưu, khen thưởng những cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc. Tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2011. Đề ra mục tiêu phấn đấu cho năm 2012.

HỌP HUẤN LUYỆN MIỀN BẮC (06/2011)

Họp Huấn luyện Miền bắc

Ngày tổ chức: 06/2011

Địa điểm: Văn phòng phía Bắc

DU LỊCH HÒN ROM -PHAN THIẾT (30/04/2011)

Địa điểm: HÒN RƠM 1 

Sự kiện: Du lịch 30-4-2011

Ngày tổ chức: 30/04/2011

DU LỊCH ĐẦU NĂM-CẦN GIỜ (08/02/2011)

Sự kiện: Du lịch Cần Giờ

Ngày tổ chức: 08/02/2011

Địa điểm: Biển Cần Giờ

LỄ TỔNG KẾT-TẤT NIÊN 2010

Địa điểm: NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI NAM BỘ  

Sự kiện: Tất niên Công Ty

Ngày tổ chức: 07/12/2010

DU LỊCH HÀ NỘI - VỊNH HẠ LONG 08/09/2010

Sự kiện: Du lịch HÀ NỘI - VỊNH HẠ LONG

Ngày tổ chức: 8/09/2010

DU LỊCH NHA TRANG (30/04/2010)

Sự Kiện: Du lịch Nha Trang

Ngày tổ chức: 30/04/2010

Địa điểm: Thành Phố biển Nha Trang

HỌP NHÀ PHÂN PHỐI TOÀN QUỐC (30/04/2009)

Sự kiện: Họp nhà Phân phối toàn quốc 

Ngày tổ chức: 30/4/2009 - 1/5/2009

Địa điểm: miền Nam

Nội dung buổi họp: Giới thiệu sản phẩm đến NPP trên toàn quốc

HỌP MIỀN BẮC LẦN I

Sự kiện: Họp miền Bắc

Ngày tổ chức: 6/2009

Địa điểm: miền Bắc

Nội dung buổi họp: Huấn luyện kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng cho nhân viên miền Bắc.

HỌP GIÁM SÁT BÁN HÀNG (10/2009)

Sự kiện: Họp Giám sát bán hàng toàn quốc

Ngày tổ chức: 10/2009

Địa điểm: miền Nam 

Nội dung buổi họp: Ban Lãnh đạo Công ty và Chuyên gia Hàn quốc huấn luyện kỹ năng Sản phẩm và Bán hàng cho Supervisor toàn quốc. 

HỌP ASM TOÀN QUỐC

Sự kiện: Họp định kỳ ASM đầu tháng

Ngày tổ chức: đầu tháng

Địa điểm: Văn phòng TP. Hồ Chí Minh