Du lịch đầu năm tại resort Cần Giờ

Ngày tổ chức: 16/02/2016

Xuất phát: Tại Công Ty CP XNK Bán Hàng Việt với 13 thành viên.

Địa điểm: Khu du lịch sinh thái Phương Nam Cần giờ 

 

Lễ Tất Niên 2015

Ngày tổ chức: 05/12/2015

Địa điểm: NHÀ HÀNG NAM BỘ

Nội dung: Họp mặt giao lưu, khen thưởng những cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc. Tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2015. Đề ra mục tiêu phấn đấu cho năm 2016.

Du lịch Đà Nẵng 07/2015

Ngày tổ chức: 05/07/2015

Địa điểm: ĐÀ NẴNG

Nội dung: Họp mặt giao lưu giữa ban giám đốc và các ASM Vietsales toàn quốc.

LỄ TỔNG KẾT TẤT NIÊN 2014

Ngày tổ chức: 04/12/2014

Địa điểm: NHÀ HÀNG NAM BỘ

Nội dung: Họp mặt giao lưu, khen thưởng những cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc. Tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2014. Đề ra mục tiêu phấn đấu cho năm 2015. 

DU LỊCH HÒN RƠM - PHAN THIẾT 2014

Ngày tổ chức: 9/07/2014

Địa điểm: HÒN RƠM 1

Nội dung: Họp mặt giao lưu, vui chơi, khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên.

LỄ TỔNG KẾT TẤT NIÊN 2013

Ngày tổ chức: 07/12/2013

Địa điểm: NHÀ HÀNG NAM BỘ

Nội dung: Họp mặt giao lưu, khen thưởng những cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc. Tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2013. Đề ra mục tiêu phấn đấu cho năm 2014. 

DU LỊCH HÒN ROM PHAN THIẾT

Ngày tổ chức: 09/06/2013

Địa điểm: HÒN RƠM 1

Nội dung: Họp mặt giao lưu, vui chơi, khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên sau một năm làm việc.

 

LỄ TỔNG KẾT TẤT NIÊN 2012

Ngày tổ chức: 7/12/2012

Địa điểm: NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI NAM BỘ

Nội dung: Họp mặt giao lưu, khen thưởng những cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc. Tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2012. Đề ra mục tiêu phấn đấu cho năm 2013. 

DU LỊCH HÒN ROM PHAN THIẾT (07/06/2012)

Ngày tổ chức: 07/06/2012

Địa điểm: HÒN RƠM 1

Nội dung: Họp mặt giao lưu, vui chơi, khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên sau một năm làm việc.