Du lịch đầu năm tại resort Cần Giờ

Thứ 6,18/02/2016

 
 photo IMG_1506_zpskhc2y9qy.jpg
 
 photo IMG_1439_zpstmb50yro.jpg
 photo IMG_1437_zpsn04m88m6.jpg
 photo IMG_1419_zpsxxuuxhaq.jpg
 
 
 
 
1 vài hình ảnh tập thể tham gia chuyến tham quan du lịch.
 
 photo 20160217_115521_zpsbqqmkdhq.jpg
 
 photo 20160217_115316_zpsrszkfoom.jpg
 
 photo 20160217_115503_zpstvyc0kxg.jpg
 
Tập thể ban lãnh đạo công ty Vietsaless
 
 photo 20160217_115440_zpspbsckxzg.jpg
 photo 20160216_194844_zpsajf2sqra.jpg
 
Cạn ly thân ái và quyết thắng.
 
 photo 20160216_183340_zpsaiyyesiy.jpg
 
Bữa tối tại resort Cần Giờ
 
 photo 20160216_183238_zps9dfbqcyd.jpg
 photo 20160216_182511_zpszvmq5bek.jpg
 photo 20160216_182441_zpslbisuwdw.jpg
 photo 20160216_183158_zpsuqbzfsa2.jpg
 photo 20160216_194535_zpsl2y3dsbo.jpg
 
 
 photo 20160216_181036_zpstb3a3pfd.jpg
 
 
 
 photo IMG_1418_zpsvqhzkgmx.jpg
 
 
 
 photo 20160216_165657_zpsoalllnjc.jpg
 
 photo 20160216_151713_zpste9nowon.jpg
 
 
 
Cảnh quan tại khu resort
 
 photo 20160216_130018_zpsvmn6uozj.jpg
 
 
 photo 20160216_115700_zpshzixrjyt.jpg
 
 photo 20160217_085208_zpszzy8ib65.jpg
 
 
 photo 20160216_114911_zpsaovzzmlj.jpg
 photo 20160216_112552_zps6tfqdtan.jpg
 photo 20160216_114859_zpskkre7h6g.jpg
 photo 20160216_112546_zpsogqabkto.jpg
 
 photo 20160216_105535_zps9l65swqo.jpg
 photo 20160216_105523_zpswnjj3spc.jpg
 
 
 photo 20160216_105502_zpsv1xconjt.jpg
 
 
 
 
 
 photo 20160217_114855_zpskixzytf9.jpg
 
 
 
 photo 20160216_174734_zpsaizbb8pk.jpg
 photo 20160216_174725_zpsrf4e3zgj.jpg
 
 photo 20160216_174035_zps4ob05bxl.jpg
 photo 20160216_174006_zps9pgajglz.jpg
 
 photo 20160216_173959_zpsjoxewcwy.jpg
 
 
 
 
 
 photo 20160216_115425_zps37bghw74.jpg
 
 photo 20160216_115155_zpssw0g8gjn.jpg
 
 photo 20160216_115148_zpshwwzi5ly.jpg
 photo 20160216_114715_zpsynuawc2o.jpg
 
 

 

Tham quan đảo khỉ Cần Giờ

 photo 20160217_133522_zpskwso3wfn.jpg photo 20160217_133528_zpsnfkbqdnd.jpg

 photo 20160216_095657_zpso6p9ddcc.jpg