DU LỊCH HÒN RƠM - PHAN THIẾT 2014

Thứ 3,28/07/2014

 

Chụp hình tập thể trước khi khởi hành

 

 

Chụp hình Ban lãnh đạo cùng các ASM trên toàn quốc

 

 

Khởi hành

 

 

Khởi hành

 

 

Khởi hành

 

 

Khởi hành

 

 

Thi đấu bóng chuyền giữa các vùng miền

 

 

Thi đấu bóng chuyền giữa các vùng miền

 

 

Thi đấu bóng chuyền giữa các vùng miền

 

 

Thi đấu bóng chuyền giữa các vùng miền

 

 

Thi đấu bóng chuyền giữa các vùng miền

 

 

Cổ động viên Vietsales

 

Cổ động viên Vietsales

 

 

Thi đấu bóng chuyền giữa các vùng miền

 

 

Thi đấu bóng chuyền giữa các vùng miền

 

 

Cổ động viên Vietsales

 

 

Cổ động viên Vietsales

 

 

Quà tặng cho đội thắng trận thi đấu bóng chuyền

 

 

Phát quà cho đội thắng trận

 

 

Phát quà cho đội thắng trận

 

 

Đốt lửa trại & chơi trò chơi

 

 

Chơi trò chơi tập thể

 

 

Chơi trò chơi tập thể

 

 

Chơi trò chơi tập thể

 

 

Chơi trò chơi tập thể

 

 

Chơi trò chơi tập thể

 

 

Chơi trò chơi tập thể

 

 

Chơi trò chơi tập thể

 

 

Chơi trò chơi tập thể

 

Ăn uống vui chơi sau khi đốt lửa trại

 

 

Khai mạc cuộc thi " Tiếng Hát Vietsales "

 

 

Khai mạc cuộc thi " Tiếng Hát Vietsales "

 

 

Khai mạc cuộc thi " Tiếng Hát Vietsales "

 

 

Khai mạc cuộc thi " Tiếng Hát Vietsales "

 

 

Tiết mục đơn ca (Sup Hậu Giang)

 

 

Tiết mục đơn ca PKD (Văn phòng TP.HCM)

 

 

Tiết mục đơn ca PKD (Văn phòng TP.HCM)

 

 

Tiết mục hợp ca khu vực miền tây 

 

 

Tiết mục đơn ca (ASM Miền Bắc)

 

 

Tiết mục hợp ca khu vực Tây nguyên

 

 

Tiết mục hợp ca "Nhân viên xưởng TP.HCM"

 

 

Tiết mục hợp ca "ASM & Sup TP.HCM"

 

 

 

Tiết mục đơn ca (Sup Đăk Nông)

 

 

Tiết mục đơn ca (Sup Lagi - Bình Thuận)

 

 

Tiết mục đơn ca (Sup Bình Phước)

 

 

Tiết mục hợp ca ASM toàn quốc

 

 

Ban tổ chức trao giải cuộc thi "Tiếng hát Vietsales"

 

 

Ban tổ chức trao giải cuộc thi "Tiếng hát Vietsales"