DU LỊCH HÒN ROM PHAN THIẾT

Thứ 6,17/10/2013

Một vài hình ảnh chuyến đi

 

 

Chụp hình tập thể trước khi xuất phát 

 

Chụp hình tập thể trước khi xuất phát 

 

Chụp hình tập thể trước khi xuất phát 

 

Xuất phát

 

Xuất phát

 

Xuất phát

 

Đốt lửa trại chơi trò chơi tập thể

 

Đốt lửa trại chơi trò chơi tập thể

 

Đốt lửa trại chơi trò chơi tập thể

 

Đốt lửa trại chơi trò chơi tập thể

 

Nướng Khoai bắp 

 

Thi đấu bóng chuyền giữa các vùng miền

 

Thi đấu bóng chuyền giữa các vùng miền

 

Thi đấu bóng chuyền giữa các vùng miền

 

Thi đấu bóng chuyền giữa các vùng miền

 

Trao giải cho đội chiến thắng "Giải thi đấu bóng chuyền Vietsales"

 

Trao giải cho đội chiến thắng "Giải thi đấu bóng chuyền Vietsales"

 

Trao giải cho đội chiến thắng "Giải thi đấu bóng chuyền Vietsales"

 

Kết thúc Giải thi đâu bóng chuyền với buổi tiệc trưa Hải sản

 

Kết thúc Giải thi đâu bóng chuyền với buổi tiệc trưa Hải sản

 

Kết thúc Giải thi đâu bóng chuyền với buổi tiệc trưa Hải sản

 

Đêm thứ 2 "Cuộc thi tiếng hát Vietsales"

 

Đêm thứ 2 "Cuộc thi tiếng hát Vietsales"

 

Ban giám khảo "Cuộc thi tiếng hát Vietsales"

 

Lãnh đạo phát biểu trước giờ mở màn "Cuộc thi tiếng hát Vietsales"

 

Giám đốc chi nhánh miền Nam phát biểu mở màn "Cuộc thi tiếng hát Vietsales"

 

Họp ca khu vực TH.HCM

 

 

 

Tiết mục đơn ca Sup Miền Tây

 

Họp cả khu vực Miền Đông - Tây Nguyên

 

Họp cả khu vực Miền Tây

 

 

Song ca Phòng Kinh Doanh

 

 

Trao giải cá nhân "Cuộc thi tiếng hát Vietsales"

 

Trao giải tập thể  "Cuộc thi tiếng hát Vietsales"

 

Trao giải tập thể  "Cuộc thi tiếng hát Vietsales"

 

 Nối vòng tay lớn