LỄ TỔNG KẾT TẤT NIÊN 2012

Thứ 6,17/10/2013

 

 

 

Lễ tổng kết tất niên 2012 tại NHÀ HÀNG NAM BỘ

 

Lễ tổng kết tất niên 2012 tại NHÀ HÀNG NAM BỘ

 

Lễ tổng kết tất niên 2012 tại NHÀ HÀNG NAM BỘ

 

MC dẫn chương trình Lễ tổng kết tất niên LÊ TÂM

 

Chủ tịch hội đồng quản trị phát biểu 

 

Giám đốc chi nhánh miền Nam phát biểu

 

Giám đốc khu vực TP.HCM phát biểu

 

Ca sĩ khách mời

 

Lãnh đạo tặng hoa và quà cho nhà phân phối

 

Lãnh đạo tặng hoa và quà cho nhà phân phối

 

Lãnh đạo tặng hoa và quà cho nhà phân phối

 

Phát biểu cảm tưởng của khách hàng tiêu biểu

 

 

Tặng bằng khen cho phòng KCS