DU LỊCH HÒN ROM -PHAN THIẾT (30/04/2011)

Thứ 6,17/10/2013

Một vài hình ảnh chuyến đi