HỌP HUẤN LUYỆN MIỀN BẮC (06/2011)

Thứ 6,17/10/2013

Một vài hình ảnh buổi họp