Lễ Tất Niên 2015

Chủ nhật,12/12/2015

 photo IMG_8949_zpszs26hlez.jpg

 

Lễ tất niên 2015 được tổ chức tại Nhà hàng Nam Bộ

 

 photo IMG_8977_zpsv5x67xbe.jpg
 
Chủ Tịch HĐQT
 
 photo IMG_8979_zps2htmwssh.jpg
 photo IMG_8980_zpsrxvcreki.jpg
 
Chủ Tịch HĐQT, RSM, cùng IT và tập thể sales admin HCM
 
 photo IMG_8981_zpso5aa0ruv.jpg
 
Chủ Tịch HĐQT
 
 
 
Tổng Giám Đốc và Chủ Tịch HĐQT
 
 photo IMG_8989_zpsi5hr4eak.jpg
 
Ban lãnh đạo cùng nhân viên khu vực mêkong II
 
 
 
Tổng Giám đốc cùng ASM khu vực miền bắc.
 
 photo IMG_9013_zpsl2defsgg.jpg
 
 photo IMG_9060_zpsk9brnxhn.jpg
 photo IMG_9063_zps69at14ud.jpg
 photo IMG_9068_zpsxukbzfdx.jpg
 photo IMG_9069_zps4mzxqrhq.jpg
 
 
 photo IMG_9087_zps9en5rjxk.jpg
 
 
 photo IMG_9096_zpsymv3yz7h.jpg
 
Chủ Tịch HĐQT phát biểu
 
 photo IMG_9101_zps6s3gdq8n.jpg
 photo IMG_9102_zpssgku3gvu.jpg
 
 
Tổng giám đốc phát biểu
 
 photo IMG_9117_zpswlbt0zmr.jpg
 
MC Chương Trình
 
 
 photo IMG_9123_zpsbg5tvt1s.jpg
 
 
 photo IMG_9132_zpsbrnfv3jd.jpg
 
Chủ Tịch HĐQT trao bằng khen cho RSM
 
 
 
 
Tổng giám đốc tặng bằng khen ASM khu vực.
 
 
 
 
Ban lãnh đạo trao bằng khen cho  đại diện văn phòng phía miền bắc
 
 
 
 
Tổng giám đốc trao bằng khen cho sales admin HCM
 
 photo IMG_9150_zpsu790jjhz.jpg
 
Chủ tịch hội đồng quản trị trao bằng khen cho bộ phận sản xuất Tp.HCM
 
 photo IMG_9159_zps7zctvloz.jpg
 
RSM biểu diễn tiết mục văn nghệ
 
 
 
 photo IMG_9177_zps0csev5wz.jpg
 
Ban lãnh đạo tặng bằng khen cho giám sát bán hàng khu vực
 
 
 
 
 photo IMG_9199_zpsuysmommp.jpg
 photo IMG_9200_zpshng79oac.jpg
 
Ban lãnh đạo tặng bằng khen cho nhân viên bán hàng tiêu biểu các khu vực
 
 photo IMG_9201_zpsqjjkimfj.jpg
 
Nhà phân phối Đà Nẵng phát biểu cảm tưởng
 
 photo IMG_9205_zpsqkei740d.jpg
 
 
 
 photo IMG_9211_zpsjuxmyygx.jpg
 
 
 
 
 
 photo IMG_9223_zpsngwwv9au.jpg
 photo IMG_9247_zpstldwjed0.jpg
 
ASM TP.HCM phát biểu cảm tưởng và quyết tâm đạt kết quả năm 2016
 
 photo IMG_9248_zpsxkqwlkn7.jpg
 
 photo IMG_9253_zpsq0hjuvoy.jpg
 photo IMG_9254_zpspl3vario.jpg
 
Ban lãnh đạo tặng quà và hoa cho các nhà phân phổi miền trung và Tp.HCM
 
 photo IMG_9256_zps1ufaphq2.jpg
 photo IMG_9257_zps3njjbrro.jpg
 
Ban lãnh đạo tặng quà và hoa cho các nhà phân phối mêkong I
 
 photo IMG_9262_zpsgtambtnk.jpg
 photo IMG_9263_zps526waohu.jpg
 
Ban lãnh đạo tặng quà cho tất cả các nhà phân phối mêkông II
 
 photo IMG_9264_zps2kd7yhpd.jpg
 photo IMG_9266_zpsgug8ofdk.jpg
 
Ban lãnh đạo tặng quà và hoa cho các nhà phân phối miền đông và tây nguyên.
 
 photo IMG_9267_zpsb8gnk6x7.jpg
 photo IMG_9269_zpssqzx6qwg.jpg
 
Ban lãnh đạo tặng quà và hoa cho tất cả các nhà phân phối miền đông và tây nguyên.
 
 photo IMG_9271_zpsheebjy28.jpg
 
Ban lãnh đạo tặng quà và hoa cho các khách hàng tiêu biểu Tp.HCM
 
 photo IMG_9272_zpsqvlu7i4h.jpg
 photo IMG_9274_zpsaps7nizb.jpg
 photo IMG_9277_zpsekrh3oro.jpg
 photo IMG_9280_zpsvyvb81sh.jpg
 
 photo IMG_9284_zpspk2gyf56.jpg
 
Ban lãnh đạo tặng quà và hoa cho các khách hàng tiêu biểu ở tỉnh.
 
 photo IMG_9295_zpsdzlzlvkx.jpg
 

Ban lãnh đạo tặng quà và hoa cho các khách hàng tiêu biểu ở tỉnh.