LỄ TỔNG KẾT TẤT NIÊN 2011

Thứ 6,17/10/2013

Một vài hình ảnh sự kiện

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÃY HÁT LÊN
 
 
  HÁT ĐỒNG CA PHÒNG KINH DOANH
 
 
  HÁT ĐỒNG CA PHÒNG KCS
 
 
ASM - SUP TP.HCM - 5 ANH EM TRÊN MỘT CHIẾC XE TĂNG
 
 
NGẪU HỨNG SONG CA